Scroll Top

МИСИЯ И ЦЕЛИ

Да създава условия за свободен и равен достъп до информация, интернет и електронни услуги за гражданите
Да насърчава информационната грамотност, ученето през целия живот, гражданското участие и социалното сближаване, местното и общностното развитие
Да насърчава интеркултурния диалог и международните контакти
Да подпомага развитието на обществените библиотеки
Да подпомага социалната интеграция на групите в неравностойно положение, равните възможности за образование и здравеопазване за всички граждани чрез подобряване на достъпа до информация

Актуално

Skip to content